Geo Eng  
დაასუფთავე საქართველო
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში
მთავარი             კონსორციუმი             პროექტი              GIS რუქა               დოკუმენტები               პარტნიორები
 
Clean Up Georgia
You need to upgrade your Flash Player   - დაბინძურებული ტერიტორიები

  - დასუფთავებული ტერიტორიები

   - სამუშაო შეხვედრები